Tương trợ PK-LHP

Hiện nay hoạt động tương trợ của Ban Liên Lạc Thầy Cô & Cựu Học Sinh PK-LHP tập trung vào 2 quỹ:

  • Quỹ của Ban Liên Lạc: do đóng góp từ nhiều nguồn
  • Quỹ Thầy Đảnh (còn gọi là Quỹ Thầy Cô): xuất phát từ nguyện vọng của gia đình Thầy Đảnh muốn chuyển số tiền phúng điếu đám tang Thầy vào 1 quỹ tương trợ Giáo Viên PK-LHP, về sau có bổ sung thêm từ các hoạt động của Ban Liên Lạc
  • Quỹ tương trợ 6 Thầy: Quỹ do một nhóm các cựu học sinh PK (thuộc Ban Liên Lạc) lập ra, mục đích hỗ trợ cho 6 Thầy lớn tuổi và có cuộc sống khó khăn