Tưởng nhớ Thầy Cô đã mất

2016:

2015:

 • Tin buồn: Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký-LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Nguyễn Thế Xương, cựu GS Toán trường Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 17-12-2015 , hưởng thọ 81 tuổi.  Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình Thầy và cầu chúc hương hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
 • Tin buồn: Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc bào tin Thầy Nguyễn Mười Nho .cựu GS TDTT trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký từ trần ngày 3-12-2015 hưởng thọ 91 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình Thầy Nguyễn Mười Nho và cầu chúc hương hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
 • Tin buồn: Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Bác Vũ Văn Phẩm, cựu bảo vệ trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký -LHP vừa từ trần ngày 3-12-2015 hưởng thọ 96 tuổi.
  Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình Bác Phẩm & cầu chúc  linh hồn Cụ GiaCôBê Vũ Văn Phẩm sớm về nước Chúa.
 • Tin buồn : Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Chung Hữu Thế, cựu học sinh Petrus Ký 1938-1940,cựu giáo sư Anh Văn trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 25-10-2015 tại Montreal Canada, hưởng thọ 95 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn vùng gia đình Thầy Chung Hữu Thế và cầu chúc hương hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
 • Tưởng nhớ Giáo sư Nguyễn Ngọc Thọ
 • Chia buồn: Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Phero Nguyễn Ngọc Thọ (GS Triết trường Petrus Ký) từ trần lúc 1g23 PM ngày 16/10/2015 tại Chicago Illinois USA, hưởng thọ 81 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cùng Cô Phan Ngọc Loan (GS Pháp văn trường Petrus Ký) & gia đình và cầu chúc linh hồn Phero sớm về nước Chúa.
 • Tin buồn : Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin GS Trần Văn Khê, cựu học sinh Petrus Ký 1934-1941 ,vừa từ trần sáng ngày 24-6-2015 hưởng thọ 95 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình GS Trần Văn Khê và Cầu Chúc hương hồn GS sớm về miền cực lạc.

2014:

 • Tin buồn : Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Cô Thérèse Trần Thu Ba, cựu GS Pháp Văn & Quốc Văn trường Hoàng Thụy Năm và Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, thân mẫu bạn Trần Gia Bình (chs Petrus Ký 72-79), từ trần ngày 28-10-2014 tại Nimes Pháp , hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi chia buồn cùng bạn Bình & gia đình và chúc linh hồn Cô sớm về nước Chúa.
 • Tin buồn : Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Nguyễn Xuân Hoàng, cựu giáo sư Triết trường Trung học Petrus Ký từ trần ngày 13-9-2014 tại San Jose,hưởng thọ 75 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cùng Cô Trương Gia Vy và cầu chúc linh hồn Thầy sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
 • Tin buồn: Chúng tôi vô cùng kính tiếc báo tin Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Sương, cựu GS trường Gia Long,cựu học sinh trường áo tím Gia Long & Petrus Ký, phu nhân GS Trần Văn Khê và là thân mẫu GS Trần Quang Hải, vừa từ trần ngày 20-7-2014 hưởng thọ 94 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình GS Khê & GS Hải và cầu chúc linh hồn Cụ Bà sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.
 • Tin buồn : Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc báo tin  Thầy Nguyễn Anh Tuấn , cựu giáo sư Anh Văn trường Trung học Petrus Ký – Lê Hồng Phong , từ trần ngày 26-6-2014 tại Mỹ,hưởng thọ 77 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình Thầy Tuấn và cầu chúc linh hồn Thầy sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
 • Tin buồn : Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Cao Văn Hào , cựu giáo sư Anh Văn trường Trung học Petrus Ký – Lê Hồng Phong ,từ trần ngày 21-3-2014
  hưởng thọ 78 tuổi.

2013:

 • Ban liên lạc Thầy Cô Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Đặng Thanh Châu, nguyên Hiệu Trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, từ trần ngày 15/11/2013 (nhầm ngày 13/10 âm lịch), hưởng thọ 69 tuổi. Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Đặng Thanh Châu và cầu chúc hương linh thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
 • Tin buồn : Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Trần Văn Liễu, cựu giáo sư môn Văn trường Trung học Petrus Ký từ trần ngày 15-5-2013 tại Việt Nam  hưởng thọ 79 tuổi.
 • Tin buồn : Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Bùi Trọng Chương, cựu giáo sư môn Giáo Dục Công dân, Sử Địa trường Petrus Ký, từ trần ngày 21-3-2013 tại California, hưởng thọ 88 tuổi.

2012:

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc báo tin : thầy Đặng Văn Hiền , cựu GS Lý Hóa trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký ,từ trần ngáy 11/9/2012 tại Virginia. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình thầy Hiền và cầu chúc hương hồn thầy sớm siêu thoát nơi cỏi vĩnh hằng
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc báo tin : Bác Vương Thư, cựu nhân viên Y tế trường Trung học Petrus Trương vĩnh Ký , từ trần ngày 26/3/2012 tại VN hưởng thọ 88 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Bác Vương Thư  và cầu chúc hương hồn Bác sơm siêu thoát nơi miền cực lạc
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Nguyễn Cao Thăng , cựu GS Lý Hóa trường Trung học Petrus Trương vĩnh Ký , từ trần ngày 5/3/2012 tại Q.11 hưởng thọ 77 tuổi.Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Thăng và cầu chúc linh hồn thầy sởm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc báo tin Bác Phạm văn Bang, cựu nhân viên trường Trung học Petrus Trương vĩnh Ký , từ trần ngày 28/02/2012 thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình Bác Bang và cầu chúc linh hồn Bác sớm siêu thoát.

2011:

 • Tưởng nhớ Thầy Nguyễn Ngọc Nam (bài của Phạm Quốc Phong – Petrus Ký Âu Châu – Frankfurt/Germany 16.02.2011)
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Nguyễn Ngọc Nam, cựu GS Vạn Vật trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký ,từ trần ngày 15/02/2011 tại Dalat hưởng thọ 75 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Nam và cầu chúc hương hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
 • Tưởng niệm Thầy Phạm Ngọc Đảnh
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc bào tin thầy Phạm Ngọc Đảnh, cựu GS Triết và Đức ngữ trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 12/3/2011 tại Úc hưởng thọ 76 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cùng Cô Nguyễn thị Thu Hà và gia đình thầy Phạm Ngọc Đảnh. Xin đốt một nén hương  cầu chúc cho hương linh  thầy sớm siêu thoát nơi miền Tịnh Độ và cầu chúc anh linh Thầy sớm về miền đức vui Đức Phật A-Di-Đà. Ban liên lạc tổ chức lễ tưởng niệm Thầy Phạm Ngọc Đảnh vào sang thứ bảy 19/3/2011tại Vãng Sanh Đường Chùa Xá Lợi.
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc báo tin Cô Nguyễn Thị Sâm, cựu GS Sử Địa trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 24/5/2011 tại VN thọ 81 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình Cô Sâm và cầu chúc hương hồn Cô sớm siêu thoát nơi miền Tịnh Độ.
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Nguyễn Tăng Chương, cựu GS Pháp văn trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 5/9/2011 tại Canada thọ 79 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình thầy Chương và cầu chúc hương hồn thầy sớm siêu thoát.
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Nguyễn văn Kỷ Cương, cựu GS Toán trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký và Chu Văn An, từ trần ngày 7/9/2011 tại Canada, thọ 82 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình thầy Kỷ Cương  và cầu chúc hương linh Thầy sớm siêu thoát.

2010:

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Phạm Văn Ngôn, cựu GS Anh văn trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày  28/10/2010 tại Mỹ, thọ 77 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình thầy Ngôn và cầu chúc hương linh thầy sớm siêu thoát.
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc báo tin Cô Mai Trần Ngọc Tiếng nhũ danh Dương Thị Mai, cựu GS Vạn Vật trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 20/01/2010 tại Việt Nam, hưởng thọ 93  tuổi. Chúng tôi thành kính  chia buồn cùng gia đình Cô Mai và cầu chúc hương linh cô sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Nguyễn văn Điệp , cựu Gv Sử Địa trường Phổ thông Trung học Lê Hồng Phong, từ trần ngày 23/01/2010 tại Mỹ, thọ 67 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình thầy Diệp và cầu chúc hương hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

2009:

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Trần Châu Hồ, cựu GS Anh văn trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 8/01/2009 hưởng thọ 75 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cung gia đình Thầy Hồ và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Đặng Công Hầu, cựu GS Hội Họa trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 8/4/2009 hưởng thọ 73 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cung gia đình Thầy Hầu và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Quách Thanh Trung, cựu GS Sử Địa trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 30/12/2009 hưởng thọ 65 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cung gia đình Thầy Trung và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

2008:

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP cô cùng thương tiếc báo tin Cô Lâm Thị Dung, cựu GS Sử Địa trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 7/3/2008, hưởng thọ 92 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Cô Lâm Thị Dung và cầu chúc hương linh Cô sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Vũ Ký, cựu GS Việt văn trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 14/11/2008 tại Bỉ, hưởng thọ 88 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Vũ Ký  và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Nguyễn Gia Tốn, cựu Giám thị trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 17/4/2008  hưởng thọ 89 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Nguyễn Gia Tốn và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

2007:

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Trần Văn Tiển, cựu GS Pháp văn trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký , từ trần ngày 28/4/2007  hưởng thọ 77 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Trần Văn Tiển  và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Huỳnh Văn Trí  , cựu GV Pháp văn  trường THPT chuyên Lê Hồng Phong từ trần ngày 3/7/2007,  hưởng thọ 78 tuổi.Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Huỳnh Văn Trí và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

2006:

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Bùi Thế Sự, nguyên Hiệu Phó  trường THPT  Lê Hồng Phong từ trần ngày 14/6/2006,  hưởng thọ 70 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Bùi Thế Sự và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Phạm Văn Thuật, cựu GS Anh văn trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký , từ trần ngày 17/10/2006,  hưởng thọ 92 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Phạm Văn Thuật  và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

2004:

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Phạm Thế Hiển tự Hoàng Lan, cựu GS Âm Nhạc trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần năm 2004 tại Thụy Sĩ,  hưởng thọ 75 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Hoàng Lan  và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

2000:

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Phạm Thế Ngũ , cựu GS Việt văn trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký , từ trần ngày 9/5/2000,  hưởng thọ 79 tuổi.Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Phạm Thế Ngũ  và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

1999:

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Nguyễn Văn Quảng, cựu GS Lý Hóa  trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 22/4/1999 tại Mỹ. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Nguyễn Văn Quảng  và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

1997:

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Trần Đại Lộc, cựu GS Khải đạo  trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 30/9/1997 tại Mỹ,  hưởng thọ 52 tuổi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình Thầy Trần Đại Lộc  và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Nguyễn Hữu Ba, cựu GS Âm nhạc trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 14/7/1997 tại Saigon,  hưởng thọ 83 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Nguyễn Hữu Ba  và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

1996

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Trần Hữu Văng, cựu GS Pháp văn,nguyên Giám học trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký ,nguyên Giám Đốc Nha Sư Phạm Saigon, từ trần năm 1996  hưởng thọ 84 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Trần Hữu Văng  và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

1994

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Nguyễn Minh Đức, cựu GS Pháp văn và nguyên Hiệu Trưởng trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần ngày 12/6/1994 tại Mỹ  hưởng thọ 56 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Nguyễn Minh Đức và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

1992

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Nguyễn Hoàng Sang, cựu GS Anh văn trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, từ trần năm 1992. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Nguyễn Hoàng Sang  và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Nguyễn Hưu Thọ, nguyên Phụ Tá Giám học trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký ,nguyên Hiệu Trưởng trường Hoành Thụy Năm từ trần năm 1992  hưởng thọ 55 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Nguyễn Hưu Thọ  và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

1990:

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP cô cùng thương tiếc báo tin Cô La Thị Hạnh, nguyên Hiệu Trưởng trường THPT Lê Hồng Phong, từ trần ngày 19/01 (âm lịch) năm 1990.Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Cô La Thị Hạnh và cầu chúc linh hồn Cô sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

1989:

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Lê Thanh Liêm, cựu GS Triết  trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký , từ trần 24/6/1989. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Lê Thanh Liêm  và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

1982:

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Phạm Văn Còn, nguyên Hiệu Trưởng trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký , từ trần năm 1982, hưởng thọ 88 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Phạm Văn Còn  và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

1979:

 • Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP vô cùng thương tiếc báo tin Thầy Tạ Ký, cựu GS Việt văn trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, nhà thơ tác giả tập thơ “Sầu ở lại “từ trần ngày 19/3/1979. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng gia đình Thầy Tạ Ký  và cầu chúc linh hồn Thầy sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

Tưởng nhớ Thầy Cô mất những năm 1970:

Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP  xin đốt một nén hương cầu chúc cho hương linh quý Thầy Cô sớm siêu thoát nơi miền cực lạc:

 • Thầy Trương Văn Cao, cựu GS Pháp văn, nguyên Giám học trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký
 • Thầy Dương dạn Hòa, cựu GS Toán
 • Cô Nguyễn Thị Nhung, cựu GS Vạn Vật
 • Cô Nguyễn Thị Khả, cựu GS Toán
 • Thầy Tăn Văn Chương, cựu GS Pháp văn,nguyên Tổng Giám Thị trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký
 • Thầy Phạm Văn Lược, nguyên Hiệu Trưởng trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký, nguyên Giám Đốc Nha Trung học Saigon.
 • Thầy Lê Văn Khiêm, nguyên Phụ Tá Tổng Giám Thị
 • Thầy Trần Văn Thử, cựu GS Toán, nguyên Hiệu Trưởng trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký