Từ thiện PK-LHP

Bên cạnh hoạt động tương trợ ái hữu giữa cựu học sinh với Thầy Cô và bạn đồng môn, Ban Liên Lạc từ lâu đã có truyền thống hoạt động thiện nguyện rất mạnh mẽ, lâu dài và thực chất. Có những dự án xuất phát từ BLL, cũng có những hoạt động do cá nhân khởi xướng và BLL hỗ trợ. Tất cả đều trên tinh thần chia sẻ những khó khăn của những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Hiện nay, BLL đang bảo trợ cho hoạt động từ thiện chính: