Thư gửi CHS PK-LHP và Mạnh thường quân (chương trình học bổng)

Ngày: 07-9-2016

Kính gủi tất cả các bạn CHS PK-LHP và các mạnh thường quân
Chúng ta hãy cố gắng làm được những gì tốt ngày hôm nay phải không các bạn.
Muc tiêu của Chương trinh Học bổng “Tiếp sức đàn em” đã thành công, chúng ta đã đạt được số tiền  $ 200,000,000 đ đúng vào ngày Khai giảng và trao học bổng 05/9/2016, mục tiêu là 50 học bổng , mỗi học bổng trị giá $ 4,000,000 đ. Nhưng chỉ có 18 em ứng viên học bổng và cũng là 18 em học sinh học bổng, mỗi em nhận được học bổng có giá trị là $ 4,000,000 đ/năm, chia làm 2 kỳ (ngày 05/9/2016 và ngày 09/01/2017), mỗi kỳ $ 2,000,000 đ.
Số tiền còn lại chúng ta sẽ cấp học bổng tiếp tục cho các em học sinh chưa kịp nộp đơn xin trong lần vừa rồi, lần này sẽ cần có sự đề nghị của Giáo viên chủ nhiệm và của Ban Giám hiệu, qua Hiệu trưởng hay Phó Hiệu trưởng. Thời gian trong vòng một (01) tháng kể từ ngày hôm nay 06-9-2016. Kính nhờ Cô Trương Thị Lệ Hà, Phó HT phối hợp thực hiện việc này.
Số tiền còn lại chúng ta sẽ dành cho chương trình Nghiên cứu Khoa học, hổ trợ cho các chương trình/ dự án Sáng tạo của các em học sinh trong Trường, chúng ta sẽ chủ động tiếp xúc với các em thông qua các Giáo viên chủ nhiệm. Kính nhờ Cô Trương Thị Lệ Hà, Phó HT phối hợp thực hiện việc này.
Số tiền nếu còn lại chúng ta sẽ dành cho Chương trình Học bổng “Tiếp sức đàn em” năm 2017.
Tất cả những người tham gia đóng góp cho Chương trình Học bổng “Tiếp sức đàn em” đã được gửi Thư Cám ơn đến từng người.

Xin chân thành Cám ơn và ghi nhận sự đóng góp rất nhiều của tất cả các bạn trong Chương trình Học bổng BLL TC CHS PK-LHP có tên là Học bổng “Tiếp sức đàn em”.
Gửi đến các bạn bảng tạm tổng kết Quỹ Học bổng “Tiếp sức đàn em” tính đến ngày 05/9/2016, 17h; có được trong tài khoản là: $164,054,984 đ (200,000,000-36,000,000 (18 x 2,000,000 đ = 36,000,000) = 164,000,000), số tiền lẻ là tiền lời của PVcomBank trả cho tài khoản $ 54,985 đ (xem đính kèm).

Gửi đến các bạn Danh sách 18 em Học sinh Học bổng năm 2016 (xem đính kèm).

Đến ngày Thứ sáu 30-12-2016 anh La Chí Hải (Chủ tài khoản) sẽ chuyển khoản lần 2 cho 18 em học sinh học bổng, mõi em $ 2,000,000 đ, tổng cộng $ 36,000,000 đ.

Chúc các bạn sức khoẻ và thành công. Thân chào các bạn,

 

NGUYỄN HỮU VĂN, CHS69

Ghi chú: