Thông báo về Chương trình học bổng 2016

BAN LIÊN LẠC TC-CHS PK-LHP                                 Tp.HCM, ngày 13 tháng 6 năm 2016

       Chương trình Học bổng

235 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP.HCM

                                            

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO sẽ được niêm yết tại Trường từ ngày 15-6-2016 đến ngày 15-7-2016.

Ngày trao học bổng: 22-8-2016 lúc 09:00h tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Kính gửi : Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Tiếp nối truyền thống tương thân tương ái của Ban Liên lạc Thây Cô- Cựu học sinh Trường Petrus Ký-Lê Hồng Phong (BLL TC-CHS PK-LHP) – một cộng đồng ngày càng lớn mạnh cùng với sự phát triển và đóng góp của tất cả các cựu học sinh của Trường.

Góp phần duy trì và phát triển một cách hiệu quả Quỹ học bổng của BLL TC-CHS PK-LHP Nhóm Chương Trình Học Bổng (CTHB) ra đời trên cơ sở là một bộ phận của Ban Liên Lạc TC-CHS PK-LHP đuợc phân công phụ trách việc gây quỹ, thực hiện và điều phối chương học bổng thường niên giúp đỡ cho các em học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có khả năng học tập tốt nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn, những chương trình nghiên cứu khoa học ở cấp Trung học cần sự trợ giúp tài chính để thực hiện.

Nhóm Chương Trình Học Bổng gửi THÔNG BÀO này đến các em học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong để các em kịp thời Nộp Hồ sơ xin học bổng cho niên khóa 2016-2017.

   Chương trình Học bổng BLL năm 2016 : 4 triệu đồng/ năm/ suất/ 50 học sinh.

   Tiêu chí: (1) Ưu tiên cho học sinh Khá trở lên dựa trên cơ sở học bạ ;

(2) Ứng viên phải viết bài luận với chủ đề là “ Ưu và khuyết điểm của Tp.HCM;

Phương án làm Tp.HCM tốt hơn những ưu điểm; cũng như phương án nhằm

khắc phục những khuyết điểm;  trên bất cứ một phương diện nào;    thí dụ:

công nghệ cao (ưu điểm) và ùn tắc giao thông (khuyết điểm) ”;

(3) Có tham gia nghiên cứu khoa học; có tham gia hoạt động cộng đồng, công tác xã hội

Ngày nộp đơn: Lớp 11, 12: từ 15-6-2016 đến 15-7-2016; Lớp 10: từ 15-7-2016 đến 29-7-2016.

Ngày cứu xét:  Lớp 11, 12: từ 15-7-2016 đến 29-7-2016; Lớp 10: từ 01-8-2016 đến 15-8-2016;

Ngày trao học bổng: Thứ hai 22-8-2016, Ngày tựu trường: Thứ hai 15-8-2016.

Trân trọng,

Thay mặt Nhóm CTHB BLL TC-CHS PK-LHP: Nguyễn Hữu Văn, CHS69, Đt: 090 835 8123

Mọi liên lạc, thông tin, lấy đơn, nộp đơn:

Website: www.petruskylhp.org

Cô Trương Thị Lệ Hà (CHS87)                          Chị Huỳnh Vũ Thục Uyên (CHS91)

Đt: 090 784 3281 <ttleha@yahoo.com>                Đt: 091 692 9705 <hoingolhp8891@gmail.com>

Hồ sơ gồm có:

  1. Đơn xin Học bổng. 3. Học bạ.
  2. Thư Giới thiệu của GVCN. 4. Bài Luận văn.

Tải các mẫu tại đây.