Thầy Cô Petrus Ký trước 1975 – hiện ở hải ngoại

 

STT Họ và Tên Địa chỉ Hình
1 Phạm Xuân Ái Residence des Pres-4 Rue Joseph Delon 92160 ANTONY France  image001
2 Trần An Sydney Audtralia   (612)97020969 image002
3 Bùi Trọng Chương USA mất)  image006
4 Lê văn Chương Melbourne Australia (613)98037519  image007
  Nguyễn Tăng Chương Canada (mất)  image009
5 Lâm Thị Cúc Belgique ( mất năm 2004)  image010
6 Phạm Mạnh Cương Canada  image011
7 Lâm thị Dung Montreal,Canada (mất)  
8 Trần thị Ngọc Dung USA Maryland image012
9 Phạm ngọc Đảnh (mất) Franfurt,Germany ,email :qppham27@hotmail.com  image013
  Lê Tấn Đạt USA  image015
10 Lê văn Đặng Seattle,USA,email :Dle1234000@aol.com  image016
11 Nguyễn Ngọc Đính Canberra,Australia,email:Guyenne@webone.com.au  image017
12 Nguyễn Thu Hà USA  image018
13 Mạch Tứ Hải Sydney,Australia image019
14 Lê Đình Hạnh USA image021
15 Trần Thành Hân Melbourne,Audtralia email : hantran@webone.com.au image022
16 Đặng văn Hiền USA(mất)  
17 Hồ Thị Hiệp USA  image024
18 Nguyễn văn Hiệp Canada  image025
19 Nguyễn Xuân Hoàng (mất) Los Angeles,USA email : nxhoang@mercurynews.com  image026
20 Trần Công Hoàng France image028
21 Phạm Thị Thiên Hưong France  image030
22 Đặng Quốc Khánh California,USA  image031
22bis Lê Xuân Khoa USA  image032
23 Lê văn Khiết France,email:vank.le@wanadoo.fr  image033
24 Vũ Ký (mất) Belgique  image034
25 Huỳnh văn Lắm USA  
26 Bùi Vĩnh Lập Sydney,Australia,email:ngu701@hotmail.com  image001
27 Lưu Trọng Lễ Montreal,Canada email : luutrongle@yahoo.ca  image002
28 Nguyễn Thanh Liêm San Francisco,USA email : liemthanhnguyen@yahoo.com  image003
29 Phan Ngọc Loan USA
30 Khiếu đức Long Montreal – Canada
31 Nguyễn Thanh Lương Belgique (Bruxelles)  image004
32 Vũ đình Lưu Melbourne,Australia  image005
33 Nguyễn Trí Minh USA  image006
34 Tô Thị Mẫu USA  image007
35 Phạm Hoài Nam USA
36 Lưu Thị Kỳ Nam USA  image008
37 Phạm Văn Ngôn USA (mất)  image010
37bis Trịnh Công Ngàn 7234 NE SHALEEN ST Hillsboro , or 97124  image011
38 Trần Văn Ngữ USA
39 Trang Ngọc Nhơn USA email : ntrang@comcast.net  image012
40 Nguyễn Quang Oánh USA
41 Dương Hồng Phong USA
42 Nguyễn văn Quyện Sydney,Australia (617)97984227  image013
43 Dương ngọc Sum Los Angeles,USA  image014
44 Trần Hữu Tắc USA
45 Nguyễn Anh Tuấn USA (mất)  image016
46 Hồ văn Thái Zeppelinstr.45  68169 Mannheim.Germany  image017
47 Nguyễn Sỹ Thân USA  image018
48 Chung Hữu Thế Montreal,Canada email : chunghuuthe@hotmail.com (mất)  image019
49 Nguyễn Thị Thục Germany  image021
50 Pham Thị Trí USA  image022
51 Nguyễn Thị Đoan Trang USA  image023
  Võ Văn Trưng USA  image024
52 Liêng Khắc Văn Sydney,Australia (612)99552717  image025
53 Trương Thị Thanh Vân France
54 Phan Thị Thu Yến USA
       55 Đổ Quang Vinh doquangvinh@khoahoc.net    – Toronto Canada  image026