Sơ kết các khoản đóng góp và thu chi tiệc Tất Niên 1/2017

Tính đến CN  22-1-2017 (25 tháng chạp Tết): tổng thu 208.646.000 VNĐ – tổng chi 129.930.000 VNĐ

Xin cám ơn các anh chị gần xa đã đóng góp:

STT Ho va Tên So tien Tồn Ngay ghi chú
1 Lý Hồng Giang 63 70 NZL 3,000,000 3,000,000 23-12-2016 NC 7
2 Trương Bích Lệ  83 86 500,000 3,500,000 30-12-2016 NC 7
3 Bùi Thề Mẫn  67 74 700,000 4,200,000 1/1/2017 Café CNVTim
4 Nguyễn Tinh Tường Thiệu  81  84 400,000 4,600,000 1/1/2017 TUSanh nhan
5 Nguyễn Minh Nghĩa  65  72 500,000 5,100,000 1/1/2017
6 Trần Thị Hồng Oanh lop A9 85  88 10,000,000 15,100,000 5/1/2017 ACB
7 Trần Ngọc Hiệp  66 73 500,000 15,600,000 8/1/2017 café CNVTim
8 Truong Qui Hoang Phuong 74 81 Ger 2,350,000 17,950,000 8/1/2017 100 Eur
9 Huyn h Thi Thao Trang 85 88 1,000,000 18,950,000 9/1/2017 ACB
10 Pham Hoang Nam Mân 82 85 500,000 19,450,000 9/1/2017 NC 7
11 Nguyễn Anh Tuấn  82 85 500,000 19,950,000 9/1/2017 ACB
12 Nguyen Thi Bảo Quỳnh 83 86 2,000,000 21,950,000 11/1/2017 ACB
13 Bui Thi Minh Huyen 95 98 200,000 22,150,000 11/1/2017 ACB
14 Nguyen Thi To Nga 95 98 200,000 22,350,000 11/1/2017 ACB
15 Lê Trung Sơn 71 78 Usa 10,000,000 32,350,000 12/1/2017
16 Trần Trọng Khanh 84 87 Germany 1,000,000 33,350,000 13-1-2017 NC 7
17 Tô Kim Hoa 72 79 500,000 33,850,000 13-1-2017
18 CHS 81 84 lop P 1 500,000 34,350,000 14-1-2017
19 Ts Nguyễn mạnh Hùng 5,000,000 39,350,000 14-1-2017 6 Quang trao lai
20 Huỳnh Văn Tài  66 73 500,000 39,850,000 15-1-2017 LHP
21  Hoàng Minh Phạm  72 79 200,000 40,050,000 nt Ben San
22 Vo Van Ninh ( nhom 64 71 ) 10,000,000 50,050,000 nt nt
23 Trần Huu Chinh ( nhóm 59 66 ) 10,000,000 60,050,000 16-1-2017
24 Nguyễn Hiếu Trung 71 78 3,000,000 63,050,000 16-1-2017 NC 7
25 Đàm Xuân Lộ  71 78 Japan 1,000,000 64,050,000 nt nt
26 Cô Lê Hà 84  87  Hieu Pho LHP 1,000,000 65,050,000 16-1-2017 truong LHP
27 Huyền Tran va lớp A 1 81 84 2,900,000 67,950,000 nt nt
28 DS do Truc Lam 82 85 van dong 7,300,000 75,250,000 nt nt
29 Le Thi Phuong Thao 2 CHS B1 K 95 98 400,000 75,650,000 nt ACB
30 Le Thi Thanh Tam   89  91 1,000,000 76,650,000 nt nt
31 Truong Hong Giang  NK 84 87 20,000,000 96,650,000 nt nt
32 Mai Công Thành 500,000 97,150,000 17-1-2017 nt
33 Tran Thi Yến Nhi 74 81 1,000,000 98,150,000 nt nt
34 Ng Nam Trung 12A5 92 95 Trung-Kien-Vu-Tu Anh 2,000,000 100,150,000 18-1-2017 nt
35 Truong Van Thành 68 75 1,000,000 101,150,000 nt nt
36 Nhóm 69 76 3,000,000 104,150,000 nt VXHai gop tai NC 7
37 Nguyễn Văn Hải 69 76 1,000,000 105,150,000     nt nt
38 Tran Tam  65 72 Australia 8,315,000 113,465,000 500 AUDx16,630
39 Truong Hong Giang  NK 84 87 3,981,000 117,446,000     nt ACB
40 Pham Thi Huyen 88 91 5,000,000 122,446,000     nt ACB
41 Pham T Huyen 88 91, Yen Khanh,Doan Khanh, Diep, Tuan, Khue 3,000,000 125,446,000    nt ACB
42 Vo Van Tuan 63 70 1,000,000 126,446,000
43 Tô Bửu Lưỡng 66 67  Japan 10,000,000 136,446,000     nt ACB
44 Lê Ngọc Thạch 60 67 1,000,000 137,446,000   20-1-2017 NC 7
45 Doan Kim Sang 74 81 500,000 137,946,000      nt ACB
46 Truong Van Boi Tran 74 81 2,000,000 139,946,000      nt nt
47 Pham Thi Ngoc Diep 93 96 tham du 4 nguoi 800,000 140,746,000       nt nt
48 Pham Mạnh Hùng  P1 81 84 500,000 141,246,000 22-1-2017 Café CNVTim
49 Nguyễn hữu Nhơn 64 71 1,000,000 142,246,000
50 Truong Thi Mỹ Hạnh+Võ Quang Mỹ 82 85 500,000 142,746,000 22-1-2017 Truong LHP
51 Châu trần Dziễm 82 85 300,000 143,046,000 nt nt
52 Thúy Liễu + Trí Bình  83  86 600,000 143,646,000 nt nt
53 Trần Nhã Ca    93  96 500,000 144,146,000 nt nt
54 Phùng Đức Nhật  82  85 200,000 144,346,000 nt nt
55 Thanh Thuy   + Kim Nga  82  85 400,000 144,746,000 nt nt
56 Tien thu từ thùng tiền ủng hô 13,600,000 158,346,000 nt nt
57 Le Thi Phuong Thao  B1 K 95 98 300,000 158,646,000 23-1-2017 ACB
58 Lê Viết Hải 70 77  TGD Cty HBC 50,000,000 208,646,000 25-1-2017 ACB

 

DANH SÁCH THAM GIA ỦNG HỘ TIÊC TẤT NIÊN NIÊN 2017 ( Trúc Lam vận động )
STT HỌ TÊN ỦNG HỘ THAM GIA KHÓA
1 THI THI THU 300 200 82-85
2 THU HUONG 300 200 82-85
3 NGUYỄN KIM YẾN 300 200 82-85
4 TRẦN LÂM TUYỀN 500 200 82-85
5 ĐÀO VÂN HẰNG 800 200 82-85
6 NGUYỄN THANH LIÊM 200 0 82-85
7 ĐINH THỊ TƯỜNG PHONG 300 200 82-85
8 TRƯƠNG MỸ TRÚC LAM 500 0 82-85
9  LÊ THỊ SEN 300 200 82-86
 10 HUỲNH LÊ NAM PHUONG 300 200 84-87
11 BẠCH VŨ HÀ ANH 200 200 84-87
12 …..HẢI HÀ 300 200 84-87
13 CHU THÀNH TRUNG 300 200 84-87
4600 2200

 

Chi Phí  cua Tiec Tất Niện 1/2017 đến ngày 22-1-2017:
1 Thuê âm thanh, ánh sáng, trái khói 9,200,000 2 đợt
2 Quà tết Thấy Tran Cong Hoàng 500,000
3 Điền Sơn mua nuoc ngot, nuoc suoi 1,040,000 20-1-2017
4 La Chí Hải mua bia 2,500,000 22-10-2017
5 Tien giu xe cho bao ve 130 xe 650,000 Cô Lệ Hà chi
6 Bồi dưỡng NV truong LHP trực điện 1,000,000 Cô Lệ Hà chi
vệ sinh, hổ trơ sắp xếp
7 Bồi dưỡng ban nhac 2,000,000
8 30 ban tiec x 2,000,000 60,000,000 tra cho
9 Bia 33 thêm 9 thungx 260,000 2,340,000 Thanh Thuy
10  Nuoc ngot coca 1 thùng 200,000 908148870
11 Phong bi Thay Co 101 x 500,000 50,500,000
TC 129,930,000