Quỹ tương trợ Ban Liên Lạc

Quỹ tương trợ Ban Liên Lạc đã thành lập từ lâu cùng với quá trình hoạt động của Ban Liên Lạc. Ban đầu như một Quỹ chung nhận đóng góp từ các Thầy Cô, cựu học sinh PK-LHP để dùng vào việc tương trợ cũng như học bổng.

Từ 2016, Ban Liên Lạc quyết định tách ra để những mạnh thường quân, nhà hảo tâm và cựu học sinh dễ dàng ủng hộ theo đúng mục đích mình muốn:

  • Quỹ tương trợ Ban Liên Lạc dùng cho các việc thăm hỏi đau ốm, tang viếng, hỗ trợ khó khăn,..
  • Quỹ học bổng Ban Liên Lạc dùng để trao học bổng cho học sinh LHP

Khi đóng góp cho Ban Liên Lạc, các Thầy Cô và cựu học sinh nên nói rõ muốn tham gia quỹ nào, để tiện ghi chép thu chi cho rõ ràng minh bạch. Xin trân trọng cảm ơn.