Quỹ Thầy Đảnh (Quỹ Thầy Cô)

Xuất phát từ nguyện vọng của gia đình Thầy Đảnh muốn chuyển số tiền phúng điếu đám tang Thầy vào 1 quỹ tương trợ Giáo Viên PK-LHP, nên Ban Liên Lạc đã lập ra Quỹ Thầy Đảnh. Về sau còn gọi là Quỹ Thầy Cô, vì có bổ sung thêm tài chính từ các hoạt động của Ban Liên Lạc.