Liên hệ

Địa chỉ liên lạc:

Văn phòng Ban Liên Lạc Petrus Ký- Lê Hồng Phong (trong khuôn viên trường)

235 Nguyễn Văn Cừ Quận 5 TP.HCM

Điện thoại : 84.8.8308760

E-mail : banlienlac@petruskylhp.net

Website: www.petruskylhp.net

 

Hotline: 090 913 8982 (Trần Ứng Sanh 82-85)

Các vấn đề liên quan website: khoi@petruskylhp.net (Trần Anh Khôi 91-94)