Danh sách – hình ảnh các lớp

Chúng tôi đang cố gắng tập hợp được hình ảnh của từng lớp thuộc từng khóa, từng năm học dù biết đây là việc rất khó. Mong sự giúp sức của tất cả cựu thành viên PK-LHP. Mọi hình ảnh vui lòng gửi về khoi@petruskylhp.net. Xin cám ơn rất nhiều.

Để tiện tìm kiếm, chung tôi tạm chia theo 2 cách: theo Khóa và theo Năm học.

Theo Khóa:

(ghi chú: các Khóa được liệt kê dưới đây theo thập niên cho dễ tìm, tính theo năm bắt đầu)

Thập niên 1920 Thập niên 1930 Thập niên 1940 Thập niên 1950 Thập niên 1960
Khóa 1930-1937 Khóa 1940-1947 Khóa 1950-1957 Khóa 1960-1967
Khóa 1931-1938 Khóa 1941-1948 Khóa 1951-1958 Khóa 1961-1968
Khóa 1932-1939 Khóa 1942-1949 Khóa 1952-1959 Khóa 1962-1969
Khóa 1933-1940 Khóa 1943-1950 Khóa 1953-1960 Khóa 1963-1970
Khóa 1934-1941 Khóa 1944-1951 Khóa 1954-1961 Khóa 1964-1971
Khóa 1935-1942 Khóa 1945-1952 Khóa 1955-1962 Khóa 1965-1972
Khóa 1936-1943 Khóa 1946-1953 Khóa 1956-1963 Khóa 1966-1973
Khóa 1937-1944 Khóa 1947-1954 Khóa 1957-1964 Khóa 1967-1974
 Khóa 1928-1935 Khóa 1938-1945 Khóa 1948-1955 Khóa 1958-1965 Khóa 1968-1975
 Khóa 1929-1936 Khóa 1939-1946 Khóa 1949-1956 Khóa 1959-1966 Khóa 1969-1976

 

Thập niên 1970 Thập niên 1980 Thập niên 1990 Thập niên 2000 Thập niên 2010
 Khóa 1970-1977 Khóa 1980-1983 Khóa 1990-1993 Khóa 2000-2003 Khóa 2010-2013
 Khóa 1971-1978 Khóa 1981-1984 Khóa 1991-1994 Khóa 2001-2004 Khóa 2011-2014
 Khóa 1972-1979 Khóa 1982-1985 Khóa 1992-1995 Khóa 2002-2005 Khóa 2012-2015
 Khóa 1973-1980 Khóa 1983-1986 Khóa 1993-1996 Khóa 2003-2006 Khóa 2013-2016
 Khóa 1974-1981 Khóa 1984-1987 Khóa 1994-1997 Khóa 2004-2007 Khóa 2014-2017
 Khóa 1975-1982 Khóa 1985-1988 Khóa 1995-1998 Khóa 2005-2008 Khóa 2015-2018
 Khóa 1976-1979 Khóa 1986-1989 Khóa 1996-1999 Khóa 2006-2009
 Khóa 1977-1980 Khóa 1987-1990 Khóa 1997-2000 Khóa 2007-2010
 Khóa 1978-1981 Khóa 1988-1991 Khóa 1998-2001 Khóa 2008-2011
 Khóa 1979-1982 Khóa 1989-1992 Khóa 1999-2002 Khóa 2009-2012

 

Theo năm học:

(ghi chú: từng năm học được liệt kê dưới đây theo thập niên cho dễ tìm, tính theo năm bắt đầu)

Thập niên 1920 Thập niên 1930 Thập niên 1940 Thập niên 1950 Thập niên 1960
Năm học 1930-1931 Năm học 1940-1941 Năm học 1950-1951 Năm học 1960-1961
Năm học 1931-1932 Năm học 1941-1942 Năm học 1951-1952 Năm học 1961-1962
Năm học 1932-1933 Năm học 1942-1943 Năm học 1952-1953 Năm học 1962-1963
Năm học 1933-1934 Năm học 1943-1944 Năm học 1953-1954 Năm học 1963-1964
Năm học 1934-1935 Năm học 1944-1945 Năm học 1954-1955 Năm học 1964-1965
Năm học 1935-1936 Năm học 1945-1946 Năm học 1955-1956 Năm học 1965-1966
Năm học 1936-1937 Năm học 1946-1947 Năm học 1956-1957 Năm học 1966-1967
Năm học 1937-1938 Năm học 1947-1948 Năm học 1957-1958 Năm học 1967-1968
Năm học 1928-1929 Năm học 1938-1939 Năm học 1948-1949 Năm học 1958-1959 Năm học 1968-1969
Năm học 1929-1930 Năm học 1939-1940 Năm học 1949-1950 Năm học 1959-1960 Năm học 1969-1970

 

Thập niên 1970 Thập niên 1980 Thập niên 1990 Thập niên 2000 Thập niên 2010
Năm học 1970-1971 Năm học 1980-1981 Năm học 1990-1991 Năm học 2000-2001 Năm học 2010-2011
Năm học 1971-1972 Năm học 1981-1982 Năm học 1991-1992 Năm học 2001-2002 Năm học 2011-2012
Năm học 1972-1973 Năm học 1982-1983 Năm học 1992-1993 Năm học 2002-2003 Năm học 2012-2013
Năm học 1973-1974 Năm học 1983-1984 Năm học 1993-1994 Năm học 2003-2004 Năm học 2013-2014
Năm học 1974-1975 Năm học 1984-1985 Năm học 1994-1995 Năm học 2004-2005 Năm học 2014-2015
Năm học 1975-1976 Năm học 1985-1986 Năm học 1995-1996 Năm học 2005-2006 Năm học 2015-2016
Năm học 1976-1977 Năm học 1986-1987 Năm học 1996-1997 Năm học 2006-2007
Năm học 1977-1978 Năm học 1987-1988 Năm học 1997-1998 Năm học 2007-2008
Năm học 1978-1979 Năm học 1988-1989 Năm học 1998-1999 Năm học 2008-2009
Năm học 1979-1980 Năm học 1989-1990 Năm học 1999-2000 Năm học 2009-2010