Hồi ký – Tùy bút

(bài viết vui lòng gửi về tranthanh_minh@yahoo.com hoặc banlienlac@petruskylhp.net)

Một số bài chọn lọc:

2016:

2013:

  • Úc Châu Du Ký (ký của Thầy Trang Ngọc Nhơn, cựu GS Toán Petrus Ký, hiện ở Virginia Mỹ) – file PDF (1MB)

2005:

  • Hè Hội ngộ 2005” của Hồ Lịch (tức Dr Nguyễn Văn Lành, sống tại Úc, cụu học sinh Petrus Ký 65-72)

2004:

Bài viết khác: