Học bổng các hội nhóm Cựu Học Sinh

Đây là nơi cập nhật các hoạt động trao học bổng do các nhóm – hội PK-LHP tự thực hiện. Để thông tin được đầy đủ, xin anh chị em vui lòng cung cấp nội dung, hình ảnh về cho khoi@petruskylhp.net để chúng tôi kịp đăng tải. Xin trân trọng cám ơn.

Các Quỹ học bổng:

Các hoạt động: