Quỹ Học bổng Ban Liên Lạc

Trước đây, đóng góp của Thầy Cô – cựu học sinh được đưa vào Quỹ của Ban Liên Lạc để dùng vào việc tương trợ cũng như học bổng. Từ 2016, Ban Liên Lạc quyết định tách ra để những mạnh thường quân, nhà hảo tâm và cựu học sinh dễ dàng ủng hộ theo đúng mục đích mình muốn:

  • Quỹ tương trợ Ban Liên Lạc dùng cho các việc thăm hỏi đau ốm, tang viếng, hỗ trợ khó khăn,..
  • Quỹ học bổng Ban Liên Lạc dùng để trao học bổng cho học sinh LHP

Từ nay, các hoạt động nhận tài trợ và trao học bổng sẽ được cập nhật tại trang này.

Năm 2016:

Tin tức liên quan đến học tập: