Hình ảnh một số Thầy Cô PK-LHP hưu trí trong ngày 31/1/2016

Đây là tập hợp (chưa đầy đủ) hình ảnh Thầy Cô PK-LHP trong ngày họp mặt 31/1/2016.

Thay Co HTHP

Thầy Cam Duy Lễ
Cam Duy Lễ
Cô Cao Thu Hồng
Cao Thu Hồng
Châu Thị Nguyệt
Cô Châu Thị Nguyệt
Đặng Ái Ưu
Cô Đặng Ái Ưu
Đặng Thị Chiếu Huyền
Cô Đặng Thị Chiếu Huyền
Đặng Thị Thiên Chi
Cô Đặng Thị Thiên Chi
Đinh Minh Nhựt
Thầy Đinh Minh Nhựt
Đinh Quang Diêm
Thầy Đinh Quang Diêm
Đoàn Văn Cư
Thầy Đoàn Văn Cư
Đỗ Ngọc Ẩn
Thầy Đỗ Ngọc Ẩn
Giang Lương Quốc
Cô Giang Lương Quốc
Huỳnh Hữu Lý
Thầy Huỳnh Hữu Lý
Đoàn Ngọc Tăng
Thầy Đoàn Ngọc Tăng
Huynh Thanh Nghiem
Thầy Huỳnh Thanh Nghiêm
Huỳnh Thu Nguyệt
Cô Huỳnh Thu Nguyệt
Lê Thị Kim Hoàng
Cô Lê Thị Kim Hoàng
Lê Minh Thức
Thầy Lê Minh Thức
Lê Thị Mai Hoa
Cô Lê Thị Mai Hoa
Minh Lý
Cô Minh Lý
Ngọc Minh
Thầy Văn Ngọc Minh
Ngô Thanh Nhàn
Thầy Ngô Thanh Nhàn
Nguyễn Bá Nhiều
Thầy Nguyễn Bá Nhiều
Nguyễn Bích Thuận
Cô Nguyễn Bích Thuận
Nguyễn Hiếu Nghĩa
Cô Nguyễn Hiếu Nghĩa
Nguyễn Hữu Dũng
Thầy Hoàng Hữu Dũng
Nguyễn Ngọc Diễm
Thầy Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Thành Sang
Thầy Nguyễn Thành Sang
Nguyễn Thanh Xuân
Thầy Nguyễn Thanh Xuân
Nguyễn Thị Dung
Cô Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Hồng Sơn
Cô Nguyễn Thị Hồng Sơn
Nguyễn Thị Thiên Minh
Cô Nguyễn Thị Thiên Minh
Nguyễn Văn Lộc
Thầy Nguyễn Văn Lộc
Nguyễn Văn Minh
Thầy Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Viết Sơn
Thầy Nguyễn Viết Sơn
Phạm Tiết Hạnh
Cô Phạm Tiết Hạnh
Phạm Thị Minh Nguyệt
Cô Phạm Thị Minh Nguyệt
Phan Lưu Biên
Thầy Phan Lưu Biên
Thái Đắc Hiệp
Thầy Thái Đắc Hiệp
Thái Ngọc Duyên
Cô Thái Ngọc Duyên
Tran Thanh Minh
Thầy Trần Thành Minh
Trần Đình Cát
Thầy Trần Đình Cát
Trần Đình Khương
Thầy Trần Đình Khương
Trần Thị Kim Thoa
Cô Trần Thị Kim Thoa
Trần Thị Ninh
Cô Trần Thị Ninh
Trương Thị Hải
Cô Trương Thị Hải
Trương Thị Ngoan
Cô Trương Thị Ngoan
Trương Văn Ngọc
Thầy Trương Văn Ngọc
Võ Kim Huê
Cô Võ Kim Huê
Võ Văn Mậu
Thầy Võ Văn Mậu
Vũ Thị Minh Đức
Cô Vũ Thị Minh Đức
Vũ Vĩnh Khiêm
Thầy Vũ Vĩnh Khiêm
Vương Kim Trang
Cô Vương Kim Trang
Cô Ánh - Cô Tam
Cô Ánh – Cô Tam
Thầy Nguyễn Văn Thiện - Nguyên Hiệu trưởng PK-LHP
Thầy Nguyễn Văn Thiện – Nguyên Hiệu trưởng PK-LHP