Danh sách ban thường trực của ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2017-2019

Kính gửi Quý Thầy Cô và các bạn đồng môn :
Thành phần Ban Liên Lạc Thầy Cô & Cựu Học Sinh PK-LHP ( BLL TC & CHS PK LHP ) nhiệm kỳ 2017-2019 .( 37 thành viên )
Cố Vấn Ban Liên Lạc
1 Thầy Trần Thành Minh 50 57
2 Anh Nguyễn Chơn Trung 61 65
Trưởng Ban Liên Lạc :
1 Trần Hữu Chinh 59-66
Ba Phó Ban Liên Lạc :
2 Nguyễn Thị Yến Trinh Hieu Truong
3 Võ Văn Ninh 64-71
4 Nguyễn Minh Nghĩa 65-72
Các ủy viên BLL:
5 Huỳnh Bửu Sơn 56-63
6 Trần Kim Long 74-81
7 Võ Xuân Hải 69-75
8 Nguyễn Lương Dũng 59-66
9 Nguyễn Hữu Văn 62-69
10 Lê Viết Hải 70-77
11 Lê Nguyễn Minh Quang 82-85
12 Nguyễn Đức Thống 70 77
13 Trần phi Công 64 71
14 Phan Hồng Hải 64-71
15 La Chí Hải 71-78
16 Đinh Quang Thùy 62-69
17 Trần Ngọc Đỉnh 62-69
18 Nguyễn Văn Điền Sơn 71-78
19 Sử Khắc Dũng 73-80
20 Nguyễn Văn Hiến 74-81
21 Phạm Thanh Quân 74-81
22 Ngô Đình Dũng 83-86
23 Trần thị Yến Loan 83 86
24 Lê Hoàng Phong 84-87
25 Trương Thị Lệ Hà 84-87
26 Huỳnh Vũ Thục Uyên 88-91
27 Trần Anh Khôi 91-94
28 Trương Mỹ Trúc Lam 82-85
29 Lê Thị Sen 82 85
30 Đặng Chiếu Nhiên 71 78
31 Trương Bích Lệ 83 86
32 Trương Hồng Giang 84 87
33 Cam Duy Nghĩa 84 87
34 Lê Ngọc Lam Điền 85 88
35 Nguyễn Minh Trường 89 92
Tiếp theo DS Ban Thường Trưc Ban Liên Lạc Thầy Cô & CHS PK -LHP :
Ban Thường Trực Nhiệm kỳ 2017-2019 (18 thành viên )

Trưởng Ban Liên Lạc :
1 Trần Hữu Chinh 59-66
Ba Phó Ban Liên Lạc :
2 Nguyễn Thị Yến Trinh Hiệu Trưởng
3 Võ Văn Ninh 64-71
4 Nguyễn Minh Nghĩa 65-72
Ủy viên
5 Nguyễn Hữu Văn 62-69
6 Phan Hồng Hải 64-71
7 La Chí Hải 71-78
8 Đặng Chiếu Nhiên 71-78
9 Trương Bích Lệ 83-86
10 Trương Thị Lệ Hà 84-87
11 Huỳnh Vũ Thục Uyên 88-91
12 Cam Duy Nghĩa 84-87
13 Trương Hồng Giang 84-87
14 Trần Anh Khôi 91-94
15 Ngô Đình Dũng 83-86
16 Lê Ngọc Lam Điền 85-88
17 Nguyễn Minh Trường 89-92
18 Trương Mỹ Trúc Lam 82-85

BIÊN BẢN HỌP BAN LIÊN LẠC

– Thời gian : 17h đến 19h40’ thứ hai ngày 13/11/2017

– Địa điểm : tai trường Lê Hồng Phong

* Thành phần tham dự :

Anh Trần Hữu Chinh,, Anh Phan Hồng Hải , Anh Võ Văn Ninh, Anh Nguyễn Minh Nghĩa, Anh Đinh Quang Thùy, Anh La Chí Hải, Anh Đặng Chiếu Nhiên, Anh Trần Ứng Sanh, Cô Trương Thị Lệ Hà, Trương Bích Lệ, Lê Ngọc Lam Điền, Trấn Anh Khôi & Trương Mỹ Trúc Lam.

Chủ trì : Trưởng Ban Liên Lạc Anh Trần Hữu Chinh.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Cuộc họp lần này chủ yếu bầu Ban Liên lạc Thầy Cô & Cựu Học Sinh PK-LHP nhiệm kỳ mới 2017-2019. Ban Liên lạc Thầy Cô & Cựu Học Sinh PK-LHP là một tổ chức mang tính xã hội vô vụ lợi gồm những thành viên là Thầy Cô và Cựu Học Sinh tự nguyện tham gia việc “kết nối các thế hệ Thầy Cô và Cựu Học Sinh” nhằm tương thân , tương trợ, giúp đỡ nhau trong tình nghĩa Thầy-Trò ,anh em đồng môn, tri ân Thầy Cô. Đồng thời tạo Học Bỗng Tiếp Sức Đàn Em cho học sinh LHP hiếu học, học giỏi và học sinh có công trình Nghiên Cứu Khoa Học, Tham gia các chương trình thiện nguyện nhằm giảm bớt khó khăn cho ngững người nghèo, bất hạnh.

1. Tổng kết sơ lược các hoạt động của Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2015-2017.

Tiếp nối truyền thống hoạt động của Ban Liên Lạc(BLL) các nhiệm kỳ trước, BLL nhiệm kỳ 15-17 đã có những hoạt động cụ thể như sau :

– Thăm viếng tương thân , tương trợ Thầy Cô và cựu học sinh PK –LHP.

– Duy trì chương tình giúp đỡ 6 Thầy (1 triệu đồng /Thầy/ tháng).

– Kết nối các thế hệ cựu học sinh trong và ngoài nước.

– Tiếp sức đàn em giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn thông qua Chương Trình Học Bổng..Ngoài ra, BLL còn hổ trợ một phần kinh phí cho các công trình Nghiên Cứu Khoa Học của các em học sinh hiện tại.

– Tri ân Thầy Cô trong các dịp như Lễ Truyền Thống SVHS 9/1, Lễ Nhà Giáo 20/11 và vào dịp Tất Niên.

– Hoạt động từ thiện ở Mái Ấm Mây Ngàn, trại Phong Bến Sắn và thường xuyên tại quán cơm Nụ Cười 7.

– Ngoài các hoạt động kể trên , câu lạc bộ Hát Với Nhau đã và đang hoạt động cũng trực thuộc của Ban Liên Lạc.

2. Bầu Ban Liên Lạc nhiệm kỳ mới 2017-2019

– Thể theo yêu cầu của nhiều thành viên trong BLL,anh Trần Hữu Chinh vẫn tiếp tục giữ chức Trưởng ban BLL nhiệm kỳ 17-19.

– Anh Chinh đề nghị giữ nguyên thành phần của BLL cũ, song song đó thành lập thêm Ban Thường trực(BTT). BTT sẽ đại diện BLL chủ yếu thực hiện các chương trình thường xuyên của BLL cũng như sẽ giải quyết những công việc cụ thể của từng sự kiện hoặc những vấn đề phát sinh.

– Trần Anh Khôi nêu ý kiến ủng hộ việc thành lập Ban Thường trực. BTT họp định kỳ thường xuyên có thể 2.3 tháng /lân chủ yếu duy trì, phát triển các hoạt động của BLL. Thành phần BLL nên mở rông cho đại diện nhiều thế hệ, nhiều niên khóa cùng tham gia.

– Anh Đinh Xuân Thùy : kể từ BLL đầu tiên thời BS Trịnh Kim Ảnh cho đến nay ,BLL lần này thành công nhất. Tuy nhiên, vẫn cỏn có những thiếu sót đáng kể, thiếu tổ chức rõ ràng, chưa có những tôn chỉ, mục đìch oạt động cụ thể. Đề nghị cần ghi lại thành văn bản : Tôn chỉ, mục đích,… các hoạt động.

Hoạt động có thể phát triển hoăc có thể giảm thậm chí mất đi nhưng tôn chỉ, mục đích của BLL phải luôn tồn tại ,không thay đổi.

Củng cố tổ chức lai trong BLL, thành lập các tiểu ban…

– Anh HữuVăn bận không dự họp nhưng có gửi ý kiến : Bầu Anh Chinh tiếp tục vị trí Trưởng ban / giảm bớt Phó ban (không nên có nhều hơn 2 ) đề nghị Anh Ninh và Anh Minh Nghĩa đồng Phó ban / Các chương trình làm việc : BLL có thể nên giảm tầng suất hoạt động ở 2 nơi từ thiện và nên thêm nơi khác …

– Anh Ứng Sanh xin rút ra khỏi BLL nhiệm kỳ 2017-2019 do bận một sô việc riêng không thể tòan tâm, toàn ý để có thể đảm đương những công việc của BLL và đề nghị Phó ban đại diên LHP là Trần Anh Khôi.

Cuối cùng , thống nhất giữ nguyên thành phần BLL cũ nhiệm kỳ 15-17 vào BLL mới nhiệm kỳ 17-19 gồm một Trưởng ban, ba Phó ban và các ủy viên (trừ Anh Trần Ứng Sanh xin rút) và lập thêm BTT theo tinh thẩn cuộc họp ,Danh sách BLL và BTT xin đính kèm theo biên bản này).

Về việc phân nhóm- ủy viên phụ trách các nhóm lo về truyền thông , phát ngôn chính thúc của BLL, lo trang web, đường link (Trấn Anh Khôi/ lo vê nhân sự tài chính (Anh Nghĩa )/ phụ tách chương trình học bỗng (Anh Hữu Văn )/ phụ trách các việc thiện nguyện (Anh La Chí Hải )/ Phụ trách chung các hoạt động Văn Thể Mỹ (đề nghị Trương Hồng Giang)…Ngoài ra, các nhệm vụ khác sẽ được phân công cụ thể trong lần họp tiếp theo.

3. Các hoạt động sắp tới (17-19) :

Các hoạt động chủ yếu của Ban Liên Lạc

1. Tương trợ: Quỹ tương trợ BLL, Quỹ Thầy Đảnh (Quỹ Thầy Cô)

2. Từ thiện: Trại Phong Bến Sắn, Mái Ấm Mây Ngàn, Quán Cơm X. Hội Nụ Cười 7

3. Học bổng: Quỹ Học bổng BLL, Học bổng các Hội, Nhóm Cựu học sinh

4. Sinh hoạt thường kỳ: Cà-phê Chủ nhật Viện Tim, Câu Lạc Bộ Hát Với Nhau, Chương

trình Hướng nghiệp

5. Tham gia cùng Nhà trường tổ chức Họp mặt: Kỷ niệm Ngày Truyền Thống SV Học

Sinh 9/1, Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Ngày Tất niên Tri ân Thầy Cô.

– Sắp tới khóa 83-86 đăng cai tổ chức giải bóng đá Mừng Xuân 2018, Trưởng Ban Tổ chức Nguyễn Quốc Thắng 83-86 có mời anh Ngyễn Minh Nghĩa làm thành viên danh dự Ban Tổ Chức. Ban liên lạc đồng ý để anh Nguyễn Minh Nghĩa là đại diện BLL tham dự Ban Tồ Chức giải.

– BLL nên chăng nên có logo ?

– Lễ 9/1 và Lễ Kỷ niệm 30 năm rời trường (85-88) sẽ được tổ chức vào thứ bảy ngày 06/01/2017.

– Anh Võ Văn Ninh được BLL phân công làm Trưởng ban phụ trách tiệc Tất Niên cuối năm 2017.

Buổi Họp kết thúc lúc 19h40’ ngày 13 tháng 11 năm 2017.

Trúc Lam (82-85)