Đại hội thường niên Hội Ái hữu Petrus Ký Nam Cali ngày 22-01-2017

Đại hội thường niên Hội Ái hưu Petrus Ký Nam Cali đã diễn ra vào ngày chủ nhật 22-01-2017 tại nhà hàng Diamond Seefood Palace
từ 5g30 chiều đến 10g30 tối cùng ngày
Thầy Dương Ngọc Sum và Hội Trưởng Võ Quang Đạt phát biểu với Đại hội.
Vài hình ảnh của Đại hội