Đại hội Petrus Ký Châu Âu lần thứ 22

Vài hình ảnh về Đại hội Petrus Ký Châu Âu lần thứ 22 từ ngày 1,2,3 tháng 7 năm 2016 tại Ronnenburg
CHLB Đức.Tham dự Đại Hội chúng ta thấy Cô Nguyễn Thị Thu Hà (phu nhân Cố GS Phạm Ngọc Đảnh).GS Hồ
Văn Thái ,vợ chồng GS Trần Kim Quế .GS Phạm Xuân Ái vì sức khỏe không đến dự Đại hội lần này nhưng
vẫn gởi đến các đệ tử Petrus Ký 10 chai rượu Bordeaux.
Giúp vui đêm văn nghệ ngoài ban nhạc Silicond từ Paris của Nguyễn Minh Châu (PKy 62-69) còn có
Aithanhs Musik ở Hannover (Cô Ái Thanh là em của ca sĩ Ái Vân)
IMG_6024

IMG_6033

IMG_6122

IMG_6171

IMG_6297

IMG_6333

IMG_6397