Cứu trợ đồng bào bị bảo Miền Trung của ban liên lạc Petrus Ký – Lê Hồng Phong hai ngày 24 và 25-10-2017

Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – Lê Hồng Phong cứu trợ đồng bào bị bảo Miền Trung
Như vậy, Danh sách giúp Đồng Bào bị bão Miền Trung sau cùng là 141.705.000 VNĐ. Số tiền này được chuẩn bị vô phong bì 500.000 VNĐ để trao cho bà con ngày 24-10-2017 tại xã Kỳ Anh và xã Cẩm Xuyên Hà Tĩnh. Và sẽ trao tiếp ngày 25-10-2017
Ngày 24-10-2017, đoàn CHS gồm Nguyễn Văn Nhã 63 70, Võ Văn Ninh 64 71 và Nguyễn Minh Nghĩa 65 72 đã đến chùa Dền, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đại diện 100 gia đình bị bão tàn phá nhà cửa, được phật tử chủa Dền chọn, đã tập trung tại chùa Dền và nhận 100 phong bì x 500.000 VNĐ của đoàn đại diện CHS PK-LHP đến cứu trợ. Đến 19 giờ cùng ngày, đoàn CHS đã đến chùa Yên Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, và đã trao 130 phong bì x 500.000 VNĐ cho đại diện 130 hộ bị tàn phá nhà cửa trong cơn bão vừa qua, đã tập trung chờ tại chùa.
Nghĩa cũng xin phép thay mặt BLL TC & CHS PK LHP cám ơn quý Thầy Cô, các bạn đồng môn và thân hữu , là những ân nhân đã đóng góp tiền giúp bà con bỉ bão tại Hà Tĩnh, Nghệ An, cám ơn Thầy Thíich Hằng Nhẫn, trụ trì chùa Dền và chùa Yên Lạc trong việc phát phiếu nhận quà, tập trung bà con kịp thời, đề đoàn nhanh chóng và trật tự trao tiền cho bà con. Và cũng không quên cám ơn anh Hùng in, thân hữu PK LHP tại Nghệ An, vừa làm tài xế , vừa quay phim, vừa cho mượn xe đón đoàn và chuyên chở đoàn trong suốt thời gian tại Hà Tĩnh và Nghệ An.
Trong thư sau, Nghĩa sẽ gửi hình tiếp ngày 25-10-2017 tại xã Cẫm Nhượng, Hà Tĩnh, và Nghi Xuân, Nghệ An.
Kính Chảo
Nguyễn Minh Nghĩa
PK 65 72, DT 0902 515 490
Ngày 25-10-2017, đoàn CHS PK LHP buổi sáng đến xã ven biển Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, trao quà cho 10 hộ bi bão tàn phá nhà nặng nhất, mỗi hộ 2.000.000 VNĐ. Buổi chiều đoàn về huyên Nghi Xuân,Nghê An, trao quà cho 7 em hoc sinh tiểu học Xuân An, có hoàn cảnh khò khăn, mỗi em 500.000 VNĐ, buổi tối trao quà 2 triệu đồng cho gia đình 4 mẹ con góa Lê thi Hoa, gia đình bĩ tật quẹo chân di truyền ở phường Trung Đô, TP Vinh, và sau cùng là 1 triệu đồng cho gia đình thương binh PV Son, Đào tấn, Vinh, Nghệ An.
Tổng cộng : Kỳ Anh 100 phong bì, Cẩm Xuyên 130 phong bì, Cẩm Nhương 20 trieu= 40 phong bì, 7 em hs = 7 phong bì, hộ Lê Thi Hoa 4 phong bi, hô PV Son 2 phong bì = 283 phong bì 500k = 141.500.000 VNĐ. Số tiền còn lại 205.000 VNĐ sẽ chuyễn qua quán cơm NC 7. Như vậy là đã xong phần trao tiền cho bà con bị bão miển Trung.
Một lần nữa, xin cám ơn các ân nhân đã góp tiền cho bà con miền trung, và mọi người đã giúp đỡ cho chuyến đi này.
Kính Chào
Nguyễn văn Nhã 63 70, Võ Văn Ninh, 64 71 và
Ng Minh Nghĩa 65 72.
1 Trần Hữu Chinh 59 66 5,000,000 5,000,000 4/10/2017
2 Nguyễn Văn Nhã 63 70 5,000,000 10,000,000 5/10/2017 ACB
3 Nguyễn Minh Nghĩa 65 72 1,000,000 11,000,000 nt
4 Phan Thanh Hiệp 59 66 11,345,000 22,345,000 5/10/2017 500 USD
5 Bs Phan Hồng Hải 64 71 1,000,000 23,345,000 6/10/2017 NC 7
6 Pham Văn Hoa 68 75 500,000 23,845,000 nt Nt
7 Trần Lâm Tuyền 82 85 1,000,000 24,845,000 5/10/2017 ACB
8 Lâm Sanh Hùng 71 78 1,000,000 25,845,000 nt Nt
9 Võ Thi Anh Nguyệt 2,000,000 27,845,000 6/10/2017 Nt
10 Tô Bửu Lưỡng 66 67 10,000,000 37,845,000 6/10/2017 Nt
11 Phung Thi Thu Thủy 85 88 5,000,000 42,845,000 nt Nt

12 Cô Châu Thị Nguyệt 500,000 43,345,000 7/10/2017 Q 10
13 Cô Đặng Chiếu Huyền 500,000 43,845,000 7/10/2017 Nt
14 Võ Văn Ninh 64 71 5,000,000 48,845,000
15 Bùi Quang Liêm 61 68 1,000,000 49,845,000 8/10/2017 Café CNVTim
16 Lý Hồng Giang 63 70 NZL 1,000,000 50,845,000 9/10/2017 NC 7

17 Mai Công Thành 71 78 500,000 51,345,000 10/10/2017 ACB
18 Bà Dương Kim Liên + Hoc sinh 600,000 51,945,000 11/10/2017 NC 7
19 Chị Thu ( Bs Bui Vinh Nghiep) 1,750,000 53,695,000 nt Nt
20 Bs Võ Thi Thanh Vân (Bs Hải) 500,000 54,195,000 nt Nt
21 Chu Ân Thăng 71 78 300,000 54,495,000 13-10-2017 Nt
22 Nguyễn Thị Lan 200,000 54,695,000 nt Nt

22 Nguyễn Thị Lan 200,000 54,695,000 nt Nt
23 Phạm Kiều Oanh 12C3 71 78 3,000,000 57,695,000 14-10-2017 ACB
24 Nguyễn Hữu Tài 64 71 700,000 58,395,000 15-10-2017 Café CNVTim
25 Trường Petrus Ky Bình Duong 10,500,000 68,895,000 18-10-2017 ACB
26 CHS Tran Van Tuong Australia 1,750,000 70,645,000 nt 100 AUD
27 Lê Phuoc Hải 65 72 Australia 1,750,000 72,395,000 nt 100 AUD
28 Vuong Van Hai 65 72 Australia 1,750,000 74,145,000 nt 100 AUD
29 Hồ Lich 65 72 Australia 875,000 75,020,000 nt 50 AUD
30 Dr N V Lành 65 72 Australia 2,625,000 77,645,000 nt 150 AUD

31 Le Viet Hai 70 77 50,000,000 127,645,000 19-10-2017 ACB
32 Nguyễn Hữu Phú 68 75 1,000,000 128,645,000 20-10-2017 NC 7
33 Nguyễn Anh Quân 63 70 Usa 2,000,000 130,645,000 nt nt
34 Trần Hữu Hiệp 500,000 131,145,000 nt ACB
35 Cô Bích Sơn 300,000 131,445,000 21-10-2017 sân Lam Sơn
36 Nguyễn Ngọc Dung Usa 2,260,000 133,705,000 22-10-2017 HV Tài giao 100 USD
37 Gđ má Lai Hong-THHien-Dg Tố Thu 1,000,000 134,705,000 nt MAMN
38 GĐ G Thuc Han- GK Sanh,TTMy Nga,GT Quan 1,000,000 135,705,000 nt nt
39 GĐ G Thuc Han Tkien Cuong-Ng Phu Si 1,500,000 137,205,000 nt nt
40 Bùi Đại Đức 59 66 1,000,000 138,205,000 nt nt
41 Cô Nghiêm GL 59 66 500,000 138,705,000 nt nt
42 Võ Tuyết Trinh 1,000,000 139,705,000 24-10-2017
43 Phạm Thị Việt Nga 2,000,000 141,705,000 nt
Như vậy, Danh sách giúp Đồng Bào bị bão Miền Trung sau cùng là 141.705.000 VNĐ. Số tiền này được chuẩn bị vô phong bì 500.000 VNĐ để trao cho bà con ngày 24-10-2017 tại xã Kỳ Anh và xã Cẩm Xuyên Hà Tĩnh. Và sẽ trao tiếp ngày 25-10-2017