Chương trình Hướng Nghiệp

Các hoạt động Hướng Nghiệp vốn vẫn được BLL và các anh chị cựu học sinh cũng như Nhà Trường thực hiện theo từng đợt, từng dự án. Từ tháng 3/2016, chương trình Hướng Nghiệp sẽ được tiến hành thường xuyên và dài lâu, không chỉ dành cho học sinh lớp 12 mà cả lớp 10, 11 cũng được hướng nghiệp sớm để dễ hơn trong việc thấu hiểu những nghề nghiệp, công việc tương lai.