Chuyến đi Mái Ấm Mây Ngàn ngày 22-10-2017

Ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký -Lê Hồng Phong đi tặng quà và khám bệnh cho trẻ mồ côi và người
già neo đơn tại Mái Ấm Mây Ngàn Gò Dầu Tây Ninh ngày 22-10-2017
Video do Đoàn Hồng Sơn thực hiện