Ban Liên Lạc Thầy Cô – Cựu Học Sinh PK-LHP

Ban Liên Lạc Thầy Cô & Cựu Học Sinh Petrus Ký -Lê Hồng Phong (gọi tắt là BLL – Ban Liên Lạc) được thành lập nhằm mục đích:

 • Kết chặt tình thân hữu và tương thân trợ giữa Thầy Cô và học sinh của ngôi trường Petrus Ký- Lê Hồng Phong thuộc nhiều thế hệ nối tiếp nhau.
 • Hướng dẫn các bạn cựu học sinh về thăm ngôi trường thân yêu,tổ chức thăm viếng các Thầy Cô cũ.
 • Đầu mối liên kết các Hội Ái Hữu Petrus Ký – Lê Hồng Phong ở hải ngoại cũng như ơ trong nước.
 • Cung cấp danh sách các nhóm Cựu học sinh các thế hệ

Thành Phần BLL nhiệm kỳ 2016-2017 gồm có:

 • Cố vấn BLL: Thầy Trần Thành Minh và Nguyễn Chơn Trung
 • Trưởng Ban BLL: Trần Hữu Chinh 59-66
 • Bốn Phó Ban BLL gồm:
  • Cô Nguyễn Thị Yến Trinh, Hiệu Trưởng trường Lê Hồng Phong
  • Võ Văn Ninh  64-71
  • Nguyễn Minh Nghĩa  65-72
  • Trần Ứng Sanh  82-85
 • Các ủy viên BLL:
  • Huỳnh Bửu Sơn 59-63
  • Trần Kim Long 74-81
  • Võ Xuân Hải 69-76
  • Nguyễn Lương Dũng 59-66
  • Nguyễn Hữu Văn 62-69
  • Lê Viết Hải 70-77
  • Lê Nguyễn Minh Quang 82-85
  • Phan Hồng Hải 64-71
  • La Chí Hải 71-78
  • Đinh Quang Thùy 62-69
  • Trần Ngọc Đỉnh 62-69
  • Trần Phi Công 64-71
  • Nguyễn Văn Điền Sơn 71-78
  • Sử Khắc Dũng 73-80
  • Nguyễn Văn Hiến 74-81
  • Phạm Thành Quân 74-81
  • Trần Thị Yến Loan 83-86
  • Ngô Đình Dũng 83-86
  • Lê Hoàng Phong 84-87
  • Trương Thị Lệ Hà 84-87
  • Trương Mỹ Trúc Lam 82-85
  • Huỳnh Vũ Thục Uyên 88-91
  • Trần Anh Khôi 91-94

Phân công công việc:

 • Trần Hữu Chinh: phụ trách chung kiêm phụ trách Mái Ấm Mây Ngàn.
 • Võ Văn Ninh: phó ban phụ trách huy động tài chánh.
 • Nguyễn Minh Nghĩa: phó ban phụ trách xã hội, truyền thông và tổng hợp.
 • Cô Nguyễn Thị Yến Trinh: phó ban phụ trách phối hợp giữa trường LHP và BLL.
 • Trần Ứng Sanh: phó ban phụ trách kết nối và phát triển các nhóm CHS LHP với BLL.
 • Trần Kim Long: ủy viên phụ trách liên lạc, thăm viếng Thầy Cô, CHS PK-LHP.
 • Bs Phan Hồng Hải: ủy viên phụ trách Trại phong Bến Sắn và quán cơm NC 7.
 • Bs La Chí Hải: ủy viên phụ trách y tế.
 • Nguyễn Hữu Văn: ủy viên phụ trách chương trình học bổng.
 • Lê Hoàng Phong: ủy viên phụ trách kế toán, cập nhật thống kê.
 • Nguyễn Văn Hiến: ủy viên phụ trách CLB Hát với nhau.
 • Trần Thị Yến Loan: ủy viên phụ trách nhóm tổ chức họp mặt, tất niên.
 • Ngô Đình Dũng: ủy viên phụ trách nhóm tổ chức họp mặt, tất niên.
 • Trương Mỹ Trúc Lam: ủy viên
 • Huỳnh Vũ Thục Uyên: ủy viên , tham gia nhóm CT học bổng.
 • Trần Anh Khôi: ủy viên phụ trách website BLL
 • Sử Khắc Dũng : ủy viên.

Ban phụ trách website của BLL:

 • Thầy Trần Thành Minh
 • Trần Hữu Chinh
 • Trần Ứng Sanh
 • Trần Anh Khôi