Ảnh tư liệu trường Petrus Ký-Lê Hồng Phong


Thầy Chung Hữu Thế giáo sư Anh Văn

Thầy Lại Nam Long (anh văn),thầy Nguyễn Phước Trạch (quốc văn),thầy Nguyễn Thanh Lương (toán),Thầy Nguyễn Thanh Lir6m (quốc văn),thầy Nguyễn văn Thái (anh văn)

Ban giáo sư năm 1956 ,thầy Nguyễn Văn Kính (Hiệu Trưởng)

Trường THPT Lê Hồng Phong tiếp đoàn Tiệp Khắc :Cô Nguyễn Thu Hoa,Cô Phạm Thị Ngà,Cô La Thị Hạnh ,Thầy Trần Thành Minh,Thầy Võ Anh Dũng

Cô Nguyễn Thu hoa,cô Nguyễn Hiếu Nghĩa,cô La Thị Hạnh,thầy Bùi Thế Sự,thầy Võ Anh Dũng

Thầy Nguyễn Ngọc Đính (Lý Hóa).Thầy Phạm Ngọc Đảnh (triết),Thầy Cam Duy Lễ (toán)

Thầy Dương hồng Phong giáo sư Anh Văn

Thầy Trần Cảnh Hảo giáo sư Hán Văn thập niên 1950 (người đội nón)

Thầy Đinh xuân Thọ – Thầy Nguyễn Thạch

Thầy Dương vạn Hòa – Vũ Ký – Bùi trọng Chương

Trần Văn Nhơn (giám học) -Trần Văn Thử (hiệu trưởng) -Tăn văn Chương (tổng giám thị)

Thầy Nguyễn Trí Vị – Nguyễn văn Gần -Mohamed Hamin

Thầy Nguyễn Văn Phối – Trịnh Chuyết -Bùi Trọng Chương —Lê Ngọc Toản

Các thầy : Thầy Cam Duy Lễ – Trần Ngọc Thái (Hiệu Trưởng) – quan khách – Thầy Trần Thanh Minh

Cô Phan ngọc Loan – Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phạm Thị Thiên Hương -Lâm Thị Dung -Nguyễn thị Khả
Ngồi : Cô Trương Thị Thịnh – Nguyễn thị Sâm

Thầy Nguyễn văn Phối – Phạm Văn Thuật – Lê ngọc Toản

Thầy Tôn Thọ giao (áo xanh) – Quách Thanh Trung
Cô Trần Thị Kim thoa -Võ Kim Huê -La Thị Hạnh – Nguyễn Thu Hoa -Đinh thị Lệ Dung -Đinh Mỹ Linh